X
X
USD

Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

AnasayfaHizmet ve Kullanım Sözleşmesi

1. Taraflar Bu "Prolifesoft E-Ticaret Web Tasarım Hizmetleri Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi" (bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır), aşağıda belirtilen taraflar arasında akdedilmiştir:

Birinci Taraf (Hizmet Sağlayıcı): Prolifesoft E-Ticaret Web Tasarım Hizmetleri [Adres] [Vergi Numarası] [İletişim Bilgileri]

İkinci Taraf (Müşteri): [Ad-Soyad] [Adres] [TCKN/Vergi Numarası] [İletişim Bilgileri]

2. Tanım Prolifesoft E-Ticaret Web Tasarım Hizmetleri, İkinci Taraf'a web tasarım ve geliştirme hizmeti sunmayı taahhüt eder. İkinci Taraf, belirtilen hizmetleri talep etmektedir.

3. Hizmet Kapsamı Prolifesoft, İkinci Taraf'ın talep ettiği web tasarım ve geliştirme hizmetlerini sağlamakla yükümlüdür. Hizmetlerin içeriği, tasarım detayları ve teslim tarihleri taraflar arasında belirlenecektir.

4. Fiyat ve Ödeme Koşulları Hizmet bedeli, hizmetin türüne, kapsamına ve detaylarına göre taraflar arasında belirlenecektir. Ödeme koşulları ve taksitlendirme ayrıca kararlaştırılacaktır.

5. Fikri Mülkiyet Hakları Prolifesoft, tasarım, yazılım ve içerik gibi hizmetin ürünlerine dair fikri mülkiyet haklarına sahiptir. İkinci Taraf, bu haklara saygı göstermeyi kabul eder.

6. Gizlilik Taraflar, Sözleşme kapsamındaki bilgileri gizli tutmayı taahhüt ederler ve üçüncü taraflarla paylaşmamayı kabul ederler.

7. İptal ve Değişiklikler Hizmet talebinde veya tasarım detaylarında herhangi bir değişiklik veya iptal durumunda taraflar arasında anlaşmaya varılmalıdır.

8. Uyuşmazlık Çözümü Taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıklarda öncelikle anlaşmazlık çözümü amacıyla arabuluculuk yoluna başvurulur.

Bu Sözleşme, tarafların karşılıklı anlaşması doğrultusunda akdedilmiştir.

Hizmet Sağlayıcı (Prolifesoft) İmza: [ ] Tarih: [ ]

Müşteri (İkinci Taraf) İmza: [ ] Tarih: [ ]


Powered by WISECP
Top